Dr Dragan Šarac

- urolog

Dr Dragan Šarac
Obrazovanje

Specijalizacija iz dečje hirurgije – Medicinski fakultet Novi Sad 2001. godine
Specijalizacija iz urologije - Medicinski fakultet Novi Sad 2006. godine
Oblasti interesovanja
- laparaskopska hirurgija
- urođene anomalije mokraćno polnog sistema
- rekonstruktivna urologija