Fizikalna medicina sa rehabilitacijom

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Grana medicine koja ima za cilj da pomogne osobama sa invaliditetom da maksimalno razviju svoje sposobnosti i potencijale, radno se osposobe i integrišu u društvo.

Pod rehabilitacijom (fizikalna terapija) se podrazumevaju medicinski tretmani za vraćanje osnovnih neuromuskulaturnih funkcija.
Naziv fizikalne terapije potiče od grčke reči "fysis" što u prevodu znači "prirodna" tj. primena prirodnih faktora u svrhu lečenja. Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da se ublaži zapaljenska reakcija, da se smanje prateći simptomi kao što su bol i otok, pospeši regeneracija, smanje posledice i uspostavi funkcija. Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi do naglog razvoja aparature fizikalne terapije ali i pored toga kraljicom fizikalne terapije se smatra kineziterapija – terapija pokretom.
Još jedan terapijski izbor koji Vam nudimo jeste dekompresiona terapija kičme – vertebralna trakcija.


Upozorenje: Postoje izvesna stanja kada ne treba sprovoditi fizikalnu terapiju (trudnoća, menstruacija, malignitet, povišena temperatura...), značajno je da lekar pri razgovoru sa pacijentom identifikuje ova stanja i odloži lečenje ukoliko je to potrebno.

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji se bavi poremećajima, oboljenjima i povredama zglobova, mišića, kostiju i ligamenata.
Pregled specijaliste fizikalne medicine uključuje anamnezu (uvid u ranije bolesti i sadašnje tegobe), upoznavanje sa prethodnom medicinskom dokumentacijom i fizikalni pregled kojim se procenjuje stanje i funkcija koštano-zglobnog sistema (držanje tela, hod, aktivna i pasivna pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića, refleksna aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (obim i dužina ekstremiteta), stanje periferne cirkulacije). Nakon detaljnog pregleda preporučuju se dalje dijagnostičke procedure, režim fizičkih aktivnosti i stil života uz adekvatno lečenje ukoliko je potrebno.
Pregled specijaliste reumatologa obuhvata razgovor sa pacijentom (anamneza) tokom koga lekar uzima detaljne podatke o pacijentovim sadašnjim tegobama, ranijim bolestima, bolestima u bližoj porodici, te se vrši klinički pregled. Na osnovu anamneze, subjektivnog stanja, objektivnog nalaza pacijenta, uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju, po potrebi se traže dodatne dijagnostičke procedure, analizira i donose zaključci prema kojima se, ukoliko je potrebno, uvodi terapija i pružaju se saveti.
Na pregled je potrebno doneti svu postojeću medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje, spisak lekova koje uzima.
Kada se na pregled reumatologa dolazi poželjno bi bilo da se prethodno urade sledeći lab.nalazi: brzina sedimentacije, C reaktivni protein, kompletna krvna slika, opšti biohemijski nalazi i pregled urina.
Aplikacija leka u zglob služi za kontrolu bolova u zglobovima koji nastaju kao posledica hroničnih degenerativnih promena. Aplikacija se vrši putem injekcionog šprica i igle.
Supstance koje se primenjuju kod intraartikularnih injekcija indikuje fizijatar u cilju umanjenja zapaljenja i bola, a neki od preparata pomažu i regeneraciju (obnavljanje) zglobne hrskavice.
Shockwave talasi su mehanički talasi koji prolaze kroz površinu tela bez izazivanja povreda i delujući terapeutski. Shock wave terapija je najsavremenija klinički dokazana, nehiruška i neinvazivna metoda lečenja.
Indikaciju za terapiju postavlja fizijatar. Koristi se u lečenju široke lepeze oboljenja i stanja sistema za kretanje:
- Sve hronične upale tetivnih pripoja
- Bol ramena sa ili bez kalcifikacija
- Bol u ramenu sa/bez ograničene pokretljivosti
- Okoštavanje pripoja tetive uzdužnog svoda stopala na peti (petni trn)
- Patelarna tendinopatija (skakačko koleno)
- Radijalni-ulnarni humeralni epikondilitis (teniski lakat/golferski lakat)
- Ahilodinija
- Zapaljenje pripoja Ahilove tetive
- Trohanterični tendinitis
- Hronične entezopatije uopšte
- Miofascijalne trigger tačke
- Hronično bolno stanje
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina je referentni medicinski centar za lečenje SHOCWAVE terapijom uz V-actor tehnologiju (vibro terapija sa edukovanim timom).
Takođe, aparat za Shok wave se koristi u estetici za anticelulit terapiju. Saznajte više ovde.
Manuelna terapija u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji podrazumeva primenu specifičnih pasivnih tehnika i veština radi dijagnostike, procene i tretiranja svih struktura lokomotornog aparata (kosti, zglobovi, mišići, ligamenti, tetive, periferni nervi) sa ciljem smanjenja ili eleminisanja bola, povećanja obima pokreta, poboljšanja prokrvljenosti i ishrane tkiva, funkcionisanja perifernih nerava itd.
Na pomen manuelne terapije većina ljudi pomisli na manipulacije u zglobovima kičmenog stuba. Međutim, pored iste, manuelna terapija podrazumeva sve vrste mobilizacija u celom lokomotornom aparatu, istezanja mišića, tetiva, zglobne kapsule, relaksacije mišića, olakšavanje kretanja perifernih živaca. Možda je uprošćeno manuelnu terapiju najlakše objasniti definicijom kiropraktičara iz SADa kao "postupke kod kojih se rukama, direktnim kontaktom sa telom leče (tretiraju) zglobovi i/ili meka tkiva."
Indikaciju za manuelnu terapiju postavlja fizijatar nakon specijalističkog pregleda.
Kineziterapija je najvažniji i neizostavan deo pravilnog i sveobuhvatnog lečenja u skoro svim patološkim entitetima fizikalne medicine i rehabilitacije. U samoj reči (grč. kinesis - pokret) ukazuje na lečenje pokretom.
Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala pacijenta sa akcentom na najoptimalniji mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.
Kineziterapija koristi aktivne i pasivne vežbe. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne. Razloga za vežbanjem je toliko mnogo. Mi ćemo navesti jedan: "život je pokret".
Naziv fizikalne terapije potiče od grčke reči "fysis", što u prevodu znači "prirodna" tj. primena prirodnih faktora u svrhu lečenja. Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da ublaže zapaljensku reakciju, da smanje prateće simptome kao što su bol i otok, pospešuju regeneraciju.
Jedan terapijski dan u okviru fizikalne terapije uključuje kombinaciju više raspoloživih terapijskih agenasa, u odnosu na zdravstveni problem, indikovanu za svakog individualno (elektro terapija, magnetoterapija, sonoterapija ili ultrazvuk, laseroterapija, krioterapija, kineziterapija) u cilju što bržeg oporavka.
Dekompresiona terapija kičme - vertebralna trakcija je izuzetno uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme.
DTK nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove što omogućava prirodni proces izlečenja. Prednost ove terapije je to što je usmerena na otklanjanje uzroka nastanka problema, a vrlo često je to mehanički pritisak u samim strukturama kičmenog stuba.
Upotrebom specifične kombinacije, pravilnog položaja tela i promenljivog intenziteta sile, na sofisticiranom stolu (Trinon DTS Chattanooga) postiže se glavni učinak terapije:
- dekompresija (smanjenje pritiska na korenove nerava)
- poboljšanje cirkulacije
- vraćanje odgovarajuće funkcije
- povlačenje simptoma-bola i disfunkcije
Jedan terapijski dan u okviru fizikalne terapije uključuje kombinaciju više raspoloživih terapijskih agenasa, u odnosu na zdravstveni problem, indikovanu za svakog individualno (elektro terapija, magnetoterapija, sonoterapija ili ultrazvuk, laseroterapija, krioterapija, kineziterapija) u cilju što bržeg oporavka.

Dekompresiona terapija kičme – vertebralna trakcija je izuzetno uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme.
DTK nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove što omogućava prirodni proces izlečenja. Prednost ove terapije je to što je usmerena na otklanjanje uzroka nastanka problema, a vrlo često je to mehanički pritisak u samim strukturama kičmenog stuba.
Upotrebom specifične kombinacije, pravilnog položaja tela i promenljivog intenziteta sile, na sofisticiranom stolu (Trinon DTS Chattanooga) postiže se glavni učinak terapije:
- dekompresija (smanjenje pritiska na korenove nerava)
- poboljšanje cirkulacije
- vraćanje odgovarajuće funkcije
- povlačenje simptoma-bola i disfunkcije
Ovom medicinskom disciplinom obuhvaćen je raznovrsni sadržaj medicinskih tretmana i usluga, prilagođenih pacijentima koji pate. Ima za cilj uklanjanje ili smanjenje jačine bola.
Hronični bol nije simptom, već bolest i kao takva danas je zastupljena kod oko 20% svetske populacije.
Terapeutska masaža ima za cilj da proizvede određene terapijske efekte i benefite. Terapeutska masaža je obično umerenog intenziteta. Pritisak je nešto između relaks i sportske masaže.
Preporučena od strane lekara može biti i sastavni deo planirane terapije. Npr. osoba može ići na fizikalnu terapiju usled neke povrede, a takođe može ujedno ići i na sesije terapeutske masaže kako bi opustila mišiće ili poboljšala mišićni tonus, povećala fleksibilnost mišića i slično.
Terapeutska masaža ima za cilj da proizvede određene terapijske efekte i benefite. Terapeutska masaža je obično umerenog intenziteta. Pritisak je nešto između relaks i sportske masaže. Terapeutska masaža ima različite tehnike koje su nastale iz različitih stilova masaže.
Vaš terapeut će prilagodititi tehniku terapeutske masaže prema vašem stanju i potrebama. Preporučena od strane lekara može biti i sastavni deo planirane terapije.
Relaks masaža je blaga, prijatna, manuelna masaža kojom se postiže opuštanje organizma. Parcijalna relax masaža predstavlja masažu pojedinih delova tela (nogu, stopala, leđa, ruku, abdomena, grudnog koša, vrata i lica).
Relaks masaža je blaga, prijatna, manuelna masaža kojom se postiže opuštanje organizma. Kao i kod bilo koje vrste masaže, prednosti relax masaže mogu trajati nekoliko dana nakon tretmana. Poznato je da je stres najveći neprijatelj celokupnog zdravlja osobe, pa se relax masaža preporučuje i radi prevencije bolesti koje mogu biti izazvane stresom i nervnom napetošću.
Brazilska vakumfit maderoterapija (BMV) je moćna drenažna masaža, koja podstiče vertikalnu cirkulaciju - odvodi višak tečnosti i smiruje upale u dubljim slojevima kože. Vakum se već dugo koristi u medicini, čak i u estetskoj. S obzirom na to da je celulit akumulacija, uzrokovana neadekvatnom limfnom drenažom, uz specijalno dizajnirane, drvene, vakuum čaše rezultat je vidljiv odmah posle svake masaže!
Smanjuje se obim, povećava se tonus, a određenim pokretima masaže dobija se "lift up" efekat zadnjice, zbog čega je masaža i dobila naziv Brazilska Vakuumfit Maderoterapija.
Brazilska vakumfit maderoterapija (BMV) je moćna drenažna masaža, koja podstiče vertikalnu cirkulaciju - odvodi višak tečnosti i smiruje upale u dubljim slojevima kože. Vakum se već dugo koristi u medicini, čak i u estetskoj. S obzirom na to da je celulit akumulacija, uzrokovana neadekvatnom limfnom drenažom, uz specijalno dizajnirane, drvene, vakuum čaše rezultat je vidljiv odmah posle svake masaže!
Smanjuje se obim, povećava se tonus, a određenim pokretima masaže dobija se "lift up" efekat zadnjice, zbog čega je masaža i dobila naziv Brazilska Vakuumfit Maderoterapija.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Fizikalna medicina sa rehabilitacijom

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo