Nuklearna medicina

Nuklearna medicina

Nuklearna medicina je interdisciplinarna klinička grana nauke u kojoj je izvršena integracije medicine i drugih naučnih disciplina u cilju proučavanja funkcije i strukture organa.

U praksi, nuklearna medicina postoji pedesetak godina i vrlo se brzo razvija kao moderna neinvazivna dijagnostička grana u medicini.

Nuklearna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja štitaste žlezde upotrebom radioaktivnih izotopa.
U našoj ustanovi pregled specijaliste nuklearne medicine podrazumeva klinički pregled, analizu laboratorijskih nalaza i postojeće medicinske dokumentacije. Predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Konsultativne usluge

Nuklearna medicina

Mr dr sc. med. Dolores Srbovan

Specijalista nuklearne medicine, obavlja konsultativne preglede iz oblasti štitaste žlezde, pregled, ultrazvuk i punkciju čvorova.

Nuklearna medicina
Mr dr sc. med. Dolores Srbovan

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo