Opšta medicina

Opšta medicina

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja, izuzetno važna uloga lekara opšte medicine jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprečava da do bolesti dođe. Identifikacijom faktora rizika, savetima za prevazilaženje istih i podizanjem svesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja lekar može da doprinese smanjenjom oboljevanju od nekih vrlo čestih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

Podrazumeva uzimanje anamneze (sadašnje bolesti, lične, porodične anamneze), razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, alergijama, navikama, faktorima rizika.
Klinički pregled po organskim sistemima ili ciljani pregled u zavisnosti od aktuelnih tegoba najčešće podrazumeva: pregled ždrela, auskultaciju pluća i srca, merenje TA i po potrebi EKG snimak, palpatorni pregled abdomena, neurološki pregled.
Na osnovu svega navedenog, kao i uvida u postojeću medicinsku dokumentaciju, lekar postavlja dijagnozu, predlaže terapiju ili ukoliko je neophodno upućuje pacijenta na dodatne preglede i laboratorijske analize.
U akutnim stanjima i oboljenjima kontrolni pregled se zakazuje najčešće posle nekoliko dana, a najduže do 15 dana. U hroničnim stanjima i oboljenjima, kontrole su u kraćim ili dužim vremenskim intervalima, u zavisnosti od oboljenja.
Ukoliko je na prvom pregledu postavljena konačna dijagnoza i propisana terapija, kontrolni pregled se zakazuje radi praćenja i kontrole stanja pacijenta odnosno praćenja efekta terapije.
Ukoliko je na prvom pregledu pacijent upućen na neku dopunsku dijagnostičku proceduru ili da načini određene laboratorijske analize, kontrola se zakazuje radi uvida u tražene nalaze, postavljanja konačne dijagnoze i propisivanja terapije.
Spirometrija je jednostavna, bezbolna dijagnostička metoda za procenu funkcije pluća. Testom se meri maksimalna količina vazduha koju pacijent može da udahne odnosno izdahne, kao i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi.
Spirometrija služi za dijagnostiku i praćenje efekta terapije pre svega opstruktivnih bolesti pluća (astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)).
Spirometar je aparat koji je s jedne strane povezan na računar, preko kojeg dobijamo grafički prikaz sa rezultatom testa, a sa druge strane ima šuplju cev u koju pacijent duva. Lekar će Vam detaljno objasniti tehniku izvođenja.
Infuzija je tečni rastvor koji sadrži supstance, u medicinski propisanoj količini, koje su potrebne našem organizmu. U standardnoj infuziji osnovne supstance su soli (natrijum-hlorid), šećeri(glukoza), elektroliti tj. minerali i vitamini.
Infuzija se uključuje najčešće kod stanja dehidratacije organizma, kada je u kratkom roku neophodno nadoknaditi veću količinu izgubljene tečnosti. Infuzija se uvodi i kada je pacijentu potrebno dati određeni lek direktno u krvotok, jer je tako dejstvo leka najbrže, a neki lekovi se moraju rastvoriti ili razblažiti u određenom rastvoru i u određenoj količini.
Davanje subkutanih, intramuskularnih i intravenskih injekcija je po indikaciji lekara ST medicine.
Inhalacija predstavlja udisanje lekovitih supstanci u obliku pare ili aerosola pomoću električnog inhalatora, a preko maske za lice i nos. Izuzetno je korisna terapijska metoda u lečenju sinuzitisa, kašlja, jakih prehlada, astme i drugih oboljenja disajnih puteva.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Konsultativne usluge

Opšta medicina

Dr Jasna Erdeljan Jeremić

Specijalista opšte medicine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu 1996. godine, a specijalističke studije opšte medicine završila 2011. godine. Član je DLV-SLD.

Opšta medicina
Dr Jasna Erdeljan Jeremić
Dr Ljiljana Vujnović

Diplomirala 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Doktor medicine. Od 2010. zaposlena u Poliklinici ST Medicina, na poslovima lekara opšte medicine.

Opšta medicina
Dr Ljiljana Vujnović

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo