Pulmologija

Pulmologija

Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. Lekar specijalista pulmologije naziva se pulmolog. Ovaj termin je izveden iz latinske reči pulmō, pulmōnis ("pluća") i grčkog sufiksa -λογία, -logia (studija).

Pulmologija je poznata kao grudna i respiratorna medicina u nekim zemljama i oblastima. Pulmologija se smatra granom interne medicine i srodna je sa medicinom intenzivne nege. Pulmologija često uključuje upravljanje pacijentima kojima je potrebna životna podrška i mehanička ventilacija. Pulmolozi su posebno obučeni za bolesti i stanja grudnog koša, naročito pneumoniju, astmu, tuberkulozu, emfizemu i komplikovane infekcije grudnog koša.

Pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti uključuje uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled i spirometriju za procenu funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve. U okviru izveštaja predlaže se dalja dijagnostika i lečenje ukoliko je neophodno.

Za prvi pregled pulmologa neophodno je načiniti RTG pluća.
Predstavlja kožno alergijsko testiranje, u kojem se vrlo male količine standardiziranih rastvora pročišćenih alergena aplikuju (ubodnom metodom - Prick test) u kožu, te se promatra i meri lokalna alergijska reakcija na koži. Brzina je velika prednost kožnog testiranja, jer se rezultat očitava nakon 15-20 minuta od izvođenja testa i time je test gotov.
Napomena: Osobe za testiranje moraju biti zdrave, da ne uzimaju kortikosteroide i antihistaminike najmanje 7 dana.
Bronhodilatatorni ili "ventolinski" test predstavlja ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve. To je spirometrijsko ispitivanje u kom se koriste lekovi koji se zovu bronhodilatatori (ventolin ili berodual). Predstavlja brz, jednostavan i bezbolan metod kojim se procenjuje plućna funkcija.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Pulmologija

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo