Cenovnik usluga

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Cenovnik svih usluga

Popust se ostvaruje na zakazivanje 3 ili više usluga u vremenskom periodu od 3 nedelje.

Eru lečenja potrebno je zameniti erom prevencije!

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST MEDICINA
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika St Medicina

Posebne pogodnosti & popusti

Naša misija je briga o onome što je najvažnije, a to je zdravlje. Zato imamo posebne pogodnosti za penzionere i organizujemo sistematske preglede za preduzeća po najpovoljnijim uslovima.

Cene sa popustom se odnose na određene usluge i na sledeće grupacije stanovništva:

  • studenti - dokaz: studentski indeks ili potvrda sa fakulteta
  • učenici - dokaz: đačka knjižica ili lična karta ili pasoš
  • nezaposleni na tržištu rada - dokaz: potvrda sa nacionalnog biroa za zapošljavanje
  • penzioneri - dokaz: penzioni ček ili za starije od 65 godina lična karta ili stara zdravstvena knjižica
  • osiguranici/članovi osiguravajućih kuća sa kojima je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina sklopio ugovor - dokaz: kartica osiguravajuće kuće
  • članovi sindikalnih i radnih organizacija koje imaju sklopljen ugovor sa poliklinikom o poslovnoj saradnji – dokaz: potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana

Popust se ostvaruje na zakazivanje 3 ili više usluga u vremenskom periodu od 3 nedelje.