Dr sc. med. Ivan Turkalj

- specijalista radiolog

Dr sc. med. Ivan Turkalj
Obrazovanje

Diplomirao je 2006. godine, a doktorirao 2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Specijalizaciju iz radiologije završio je 2013. godine.