Dr Stevan Dragosavljević

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Stevan Dragosavljević
Obrazovanje

Od 2000. do 2004. godine pohađao Srednju medicinsku školu "7. April" Novi Sad, smer fizioterapeutski tehničar.
Od 2004. do 2010. studirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Opšta medicina.
2011. položio stručni ispit za doktora medicine.
Od 2013. do 2017. specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
Edukacije iz oblasti manuelne terapije (Yumeiho, kurs manuelne terapije I-II od strane A. Stošića, započeta edukacija Maithland koncepta)