Lekari sportske medicine

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Dr Borko Vukosav

Specijalista medicine sporta.

Sportska medicina
Dr Borko Vukosav