Lekari sportske medicine

Poliklinika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Miodrag Drapšin

Od 2016. godine šef Katedre za Sportsku medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Prim. dr sc. med. Biljana Savić

Specijalista medicine sporta, 2013. godine zvanje primarijusa dodeljeno od strane Ministarstva zdravlja.