Neurologija

Neurologija

Neurologija istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina) kao i njima bliske strukture krvnih sudova perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Pregled obavlja lekar specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema: mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.
Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.
Na osnovu nalaza opšteg i neurološkog pregleda i postojeće medicinske dokumentacije daje se predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Konsultativne usluge

Neurologija

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo