Poliklinika ST MEDICINA Dr sci med. Monika Papić - specijalista medicine rada
O nama

Poliklinika ST Medicina

Poliklinika ST medicina osnovana je 2010. godine u Novom Sadu, okupivši prvenstveno tim kardiologa i radiologa, koji su imali viziju, da svojim predanim radom, izgrade jedan brend u svom gradu.
Prateći i usvajajući stručne, naučne i tehnološke trendove u medicini, poliklinika je postupno širila lepezu svojih usluga i delatnosti, koje danas uključuju niz internističkih grana, pneumoftizilogiju, ginekologiju i akušerstvo, fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom, reumatologiju, sportsku medicinu.
Misija zaposlenih u poliklinici ST medicina je briga o onome što je najvažije, a to je zdravlje.
Brigu o zdravlju naših korisnika medicinskih usluga, organizovali smo kompletno multidisciplinarno, kroz pakete preventivnih pregleda i kao pojedinačne usluge specijalističkih pregleda, u cilju otkrivanja, kontrole i lečenja oboljenja i patoloških stanja.
Poliklinika ST medicina kontinuirano organizujući akcije besplatnih specijalističkih pregleda, pruža udeo brige javnog zdravlja svojih sugrađana. Zahvaljujući raspoloživoj modernoj medicinskoj opremi i usko stručno edukovanim lekarima, poliklinika daje svoj doprinos čak i u međunarodnim projektima iz oblasti medicinskih nauka.


- Dr sci med. Monika Papić, Specijalista medicine rada

ST Medicina

Usluge poliklinike

Interna medicina, radiologija, ginekologija i akušerstvo, fizikalna medicina sa rehabilitacijom, sportska medicina i konsultativne usluge iz opšte medicine, abdominalne hirurgije, urologije, vaskularne hirurgije, neurologije, nuklearne medicine i psihologije.

Poliklinika

Galerija slika

Poliklinika ST Medicina se nalazi na jednoj od najboljih lokacija u Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja broj 79, koja objedinjuje i parking prostor.