Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST MEDICINA Dr sci med. Monika Papić - specijalista medicine rada
O nama

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

ST medicina osnovana je 2010. godine u Novom Sadu u početku kao poliklinika, okupivši prvenstveno tim kardiologa i radiologa, koji su imali viziju, da svojim predanim radom, izgrade jedan brend u svom gradu.
Prateći i usvajajući stručne, naučne i tehnološke trendove u medicini, poliklinika je postupno širila lepezu svojih usluga i delatnosti, koje danas uključuju niz internističkih grana, pneumoftizilogiju, ginekologiju i akušerstvo, fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom, reumatologiju, sportsku medicinu. Krajem 2021. godine u cilju pružanja sveobuhvatnije zdravstvene zaštite svojim pacijentima, poliklinika ST medicina prerasla je u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Kroz ovu formu je dodatno omogućena kompletna laboratorijska dijagnostika kao i usluge iz oblasti medicine rada, a sve to na jednom mestu.
Misija zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi ST medicina je briga o onome što je najvažije, a to je zdravlje.
Brigu o zdravlju korisnika naših medicinskih usluga, organizovali smo kompletno multidisciplinarno, kroz pakete preventivnih pregleda i kao pojedinačne usluge specijalističkih pregleda, u cilju otkrivanja, kontrole i lečenja oboljenja i patoloških stanja.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina kontinuirano organizujući akcije besplatnih specijalističkih pregleda, pruža udeo brige javnog zdravlja svojih sugrađana. Zahvaljujući raspoloživoj modernoj medicinskoj opremi i usko stručno edukovanim lekarima, poliklinika daje svoj doprinos čak i u međunarodnim projektima iz oblasti medicinskih nauka.


- Prim. dr sci med. Monika Papić, Specijalista medicine rada
Direktor

ST Medicina

Usluge zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika

Interna medicina, radiologija, 3D mamografija sa tomosintezom, ginekologija i akušerstvo, neuropsihijatrija, oftalmologija, fizikalna medicina sa rehabilitacijom, sportska medicina, medicina rada, laboratorijska dijagnostika i konsultativne usluge iz opšte medicine, abdominalne hirurgije, urologije, vaskularne hirurgije, nuklearne medicine i psihologije.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Galerija slika

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina se nalazi na jednoj od najboljih lokacija u Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja broj 79, koja objedinjuje i parking prostor.