Prim. dr sc. med. Predrag Filipov

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prim. dr sc. med. Predrag Filipov
Obrazovanje

Osnovne studije medicine završio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i specijalističke studije iz Fizikalne medicine i rehabilitacije.
Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2003. godine odbranio magistarsku tezu "Kvalitet života kod pacijenata nakon cerebrovaskularnog inzulta".
2006. godine je stekao stručni naziv primarijusa.
Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2019. godine odbranio je doktorsku disertaciju "Laser male snage u terapiji subakutnog lumbalnog bolnog sindroma".
Usluge
Fizijatrijski i elektromioneurografski pregled.