Prim. dr sci med. Monika Papić

- specijalista medicine rada

Prim. dr sci med. Monika Papić
Obrazovanje

Doktor medicine - 2000. godine Medicinski fakultet Novi Sad
Specijalista medicine rada - 2007. godine Medicinski fakultet Novi Sad
Doktor medicinskih nauka - 2016. godine Medicinski fakultet Novi Sad, Doktorske studije
Primarijus - 2022. godine Ministarstvo zdravlja R. Srbije
2005. godine Uverenje o završenoj obuci iz oblasti procene rizika na radnom mestu (Institut za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”)
2009. godine Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – (Ministarstvo nadležno za poslove rada R.Srbije)
2012. godine Sertifikat predavača prve pomoći
2022. godine Serifikat za obavljanje poslova iz oblasti Pomorske medicine (Institut za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”)