Prof. dr sc. med. Miodrag Drapšin

- specijalista medicine sporta

Prof. dr sc. med. Miodrag Drapšin
Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisuje 1992. i završava sa uspehom 1999. godine
Od 2000. je zaposlen na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za fiziologiju. Godine 2003. specijalista Medicine sporta, 2009. Doktor medicinskih nauka iz oblasti fiziologije sporta i sportske medicine. 2015. godine zvanje vanrednog profesora, a 2016. šef Katedre za Sportsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.