Prof. dr sc. med. Dragana Radovanović

- specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Prof. dr Dragana Radovanović
Obrazovanje

1996. Medicinski fakultet, Novi Sad - doktor medicine
2002. Medicinski fakultet, Novi Sad - specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
2007. odbranjena magistarska teza pod nazivom Vrednost numeričkih sistema za preoperativnu procenu kardijalnog rizika u nekardijalnoj hirurgiji, Medicinski fakultet, Novi Sad
2012. odbranjena doktorska disertacija pod nazivom Poređenje epiduralne analgezije i intravenske analgezije kontrolisane od strane pacijenta u terapiji akutnog postoperativnog bola nakon radikalnih operacija kolorektalnog karcinoma, Medicinski fakultet, Novi Sad