Ass dr sc. med. Marija Bjelobrk

- kardiolog

Ass dr sc. med. Marija Bjelobrk
Obrazovanje

2001. Medicinski fakultet, Novi Sad - doktor medicine
2008. Medicinski fakultet, Novi Sad - specijalista interne medicine
 2014. Medicinski fakultet, Novi Sad – subspecijalista kardiologije
2019. odbranjena doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Novi Sad
Od stranih jezika tečno govori i piše engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.
Udata, majka dvoje dece.