Svi lekari

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Interna medicina

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Radiologija

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Dr Borko Vukosav

Specijalista medicine sporta.

Sportska medicina
Dr Borko Vukosav
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Fizikalna medicina sa rehabilitacijom

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Ginekologija i akušerstvo

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Gordana Radovanović
Dr Srbiša Milićević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina, završava 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Srbiša Milićević
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Neuropsihijatrija

Prof. dr sc. med. Slobodan Gvozdenović

Neuropsihijatar

Dr Nevena Terzić Malenčić

Psihijatar

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Konsultativne usluge

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Medicina rada

Prim. dr sci med. Monika Papić

Specijalista medicine rada

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Anesteziologija sa reanimatologijom

Prof. dr sc. med. Dragana Radovanović

Načelnik Odeljenja anestezije, intenzivne terapije i nege, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Prof. dr sc. med. Sanja Vicković

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1999. a 2013. završila doktorske studije anesteziologije.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Medicinska biohemija

Mr ph Branka Krompić

Završila studije farmacije, smer medicinski biohemičar na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010.

Medicinska biohemija
Mr ph Branka Krompić