Mr dr sc. med. Jadranka Stojiljković

- kardiolog

Mr dr sc. med. Jadranka Stojiljković
Obrazovanje

Školske 1981/82 upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu i završila ga 1988. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža položila pripravnički ispit u Beogradu 1989. godine.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1994., sa odličnim uspehom, a 2001. ispit iz uže specijalizacije – kardiologije položila sa odličnim uspehom, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, uz odbranu rada "Dilatativna kardiomiopatija". Magistarsku tezu iz kardiologije odbranila 2009. godine pod naslovom "Korelacija parametra 24 satnog profila krvnog pritiska kod hipertenzivnih pacijenata oba pola od 35 do 55 godina".
Od septembra 1989. do septembra 1992. radila u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, a nakon toga redovno zaposlena u Institutu za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde je više od 10 godina radila na odeljenju za hipertenziju. Sada radi na mestu Načelnika odeljenja Opšte kardiologije i u Kabinetu za 24 satno ambulatorno merenje krvnog pritiska.