Dr Dragan Anđelić

- specijalista radiolog

Dr Dragan Anđelić
Obrazovanje

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz radiologije završio u Novom Sadu 2001. godine.