Prim. dr sc. med. Aleksandar Tepavac

- pneumoftiziolog, onkolog i bronholog

Prim. dr sci. med Aleksandar Tepavac
Obrazovanje

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Osnovne studije medicine – diplomirao 1998.
Specijalizacija iz pneumoftiziologije 2007.
Poslediplomske studije i odbrana magistarskog rada 2008.
Subspecijalizacija iz kliničke onkologije 2009.
Doktorske studije i odbrana doktorske disertacije 2015.
Primarijat 2015.