Mr dr sc. med. Gordana Dželetović

- endokrinolog

Mr dr sc. med. Gordana Dželetović
Obrazovanje

Medicinski fakultet završila 1994. godine u Prištini.
Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini.
Subspecijalizaciju iz endokrinologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine kada je odbranila rad pod naslovom "Primena metformina u terapiji sindroma policističnih ovarijuma"
Magistrirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini (sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici) sa temom "Odnos nivoa antitiroidnih antitela i kliničke karakteristike Hašimoto tiroiditisa"