Ass dr sc. med. Maja Stefanović

- kardiolog

Ass dr sc. med. Maja Stefanović
Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila 1996. godine.
Specijalizaciju iz interne medicine, Medicinski Fakultet Novi Sad, završila je 2002. sa odličnim uspehom. Studije uže specijalizacije iz oblasti kardiologije upisala 2004. godine. i sa odličnim uspehom odbranila rad "Uloga ultrasonografije u dijagnostici aterosklerotske bolesti karotidnih arterija" 2009. godine, čime je stekla zvanje Specijaliste kardiologije.
Doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2018. godine odbranivši doktorsku tezu "Prediktivna vrednost ehokardiografskih parametara funkcije desne komore za neželjeni ishod kod bolesnika sa hroničnom srčanom slabošću".
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.
Udata i ima troje dece.
Od maja 1997. godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na Klinici za kardiologiju, gde se bavi ehokardiografijom i vaskularnom ultrasonografijom, kao i kliničkim radom na odeljenju.
Od 2018. godine zaposlena i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao asistent na Katedri za Urgentnu medicinu.