Dr Bogdan Bogdanović

- gastroenterolog

Dr Bogdan Bogdanović
Obrazovanje

Medicinski fakultet univerziteta u Novom Sadu završio 2001. godine
2006. godine položio specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnom ocenom.
2014. godine položio subspecijalistički ispit iz gastroenterohepatologije.