Dr Srbiša Milićević

- specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Srbiša Milićević
Obrazovanje

1988-1996 Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina
2002-2007 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Univerzitet u Nišu
Edukacije
2008-2009 Škola za citologiju GAK Narodni front, Beograd
2007. Nacionalna škola za patologiju cerviksa i vagine, vulve i kolposkopiju
2012. Obuka za mentora u citologiji, GAK Narodni front, Beograd