Dr Ljiljana Vujnović

- specijalista opšte medicine

Dr Ljiljana Vujnović
Obrazovanje

Medicinski fakultet Novi Sad završila 1992. godine.