Dr sc. med. Tanja Popov

- kardiolog

Dr sci med. Tanja Popov
Obrazovanje

Studije opšte medicine - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1998-2005.
Diplomske akademske studije - master iz oblasti interne medicine - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2005-2010. Naslov završnog rada: "Hronična srčana insuficijencija kod starih osoba: komorbiditet, politerapija i terapijske dileme"
Doktorske studije iz kliničke medicine - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2007-2012. Naslov doktorske teze: "Rezultati lečenja ishemijske kardiomiopatije prekutanom koronarnom angioplastikom i hirurškom revaskularizacijom miokarda"
Specijalističke studije iz interne medicine - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2008-2012.
Subspecijalističke studije iz kardiologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015-2017. Naslov subspecijalističkog rada: "Uticaj autonomnog nervnog sistema na regulaciju krvnog pritiska i dijastolnu funkciju"
Usluge:
Kardiološki pregled, ehokardiografija i ergometrija