Dr Ivan Čurić

- kardiolog i nefrolog

Dr Ivan Čurić
Obrazovanje

Medicinski fakultet u Novom Sadu, diplomirao 1999. godine.
Specijalizaciju iz interne medicine završio je 2006. godine, a subspecijalizaciju iz kardiologije 2010. godine.
Zvanje subspecijaliste iz nefrologije je stekao 2014. godine nakon subspecijalističkog staža u KC Vojvodine.
Usluge
Kardiološki i nefrološki pregled, ultrazvuk srca, DUS karotidnih i vertebralnih arterija, ultrazvuk abdomena, DUS arteriovenske fistule - dijaliznog pristupa.