Dr Ana Novoselac

- specijalista radiolog

Dr Ana Novoselac
Obrazovanje
Rodjena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet na kom je diplomirala 2003. godine.