Prof. dr sc. med. Milovan Petrović

- kardiolog

Prof. dr sc. med. Milovan Petrović
Obrazovanje

1990-1996 Doktor medicine: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad
2005. Odbranio magistarsku tezu (Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Subspecijalista kardiolog.)
2011. odbranio doktorsku disertaciju.
Akademsko angažovanje:
Od 2001. do 2012. asistent na katedri za internu medicinu iz predmeta kardiologija, Medicinski fakultet, Novi Sad. Od 2012. do 2017. docent na katedri za internu medicinu iz predmeta kardiologija, Medicinski fakultet, Novi Sad. Od 2017. vanredni profesor na katedri za internu medicinu iz predmeta kardiologija, Medicinski fakultet, Novi Sad.
Praktično iskustvo:
Od 2016. do 2017. načelnik Jedinice intenzivne nege kardioloških bolesnika, a od 2017. načelnik Službe za urgentnu kardiologiju. Interventni kardiolog. Uradio preko 3500 dijagnostičkih procedura, više od 2000 perkutanih koronarnih intervencija i 1 perkutanu implantaciju veštačke aortne valvule - TAVI.