Mr ph Branka Krompić

- specijalista medicinske biohemije

Mr ph Branka Krompić
Obrazovanje

Završila studije farmacije, smer medicinski biohemičar na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,09.
Specijalizirala januara 2018. godine sa ocenom 10 i stekla zvanje specijaliste medicinske biohemije.
Završila i Akademsku specijalizaciju na istom fakultetu 2017. godine.
Radno iskustvo stekla u Domu zdravlja Liman, ZU Medlab i ZU Jugolab.