Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama - hormonima.

Pregled endokrinologa je subspecijalistički pregled koji se sastoji od anamneze i fizikalnog pregleda s posebnim naglaskom na moguće promene koje su tipične za poremećen rad pojedinih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (hipofiza, tireoidna žlezda, paratireoidne žlezde, gušterača, nadbubrežne žlezde, polne žlezde). Endokrinološki pregled je potreban i ako postoji sumnja ili je dokazana osteoporoza, prekomerna ili mala telesna težina.

Preporuka je poneti laboratorijske nalaze i prethodnu medicinsku dokumentaciju ukoliko postoji.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Endokrinologija

Mr dr sc. med. Gordana Dželetović

Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2001. Subspecijalizaciju iz endokrinologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo