Nefrologija

Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.
Termin nefrologija je kovanica nastala od grčkih reči nefro (νεφρό), koja označava bubreg, i logos (λόγος), u značenju nauka.

Nefrologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.

Ovaj pregled podrazumeva klinički pregled interniste, subspecijaliste nefrologa, procenu funkcije bubrega uz predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Poželjno je na ovaj specijalistički pregled poneti laboratorijske nalaze (ne starije od 14 dana): KKS, urin, urea, kreatinin, acidum uricum i prethodnu ili aktuelnu medicinsku dokumentaciju u vezi sa tegobama i/ili oboljenjem.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Nefrologija

Dr Ivan Čurić

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao 1999. godine. Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog i nefrolog.

Nefrologija
Dr Ivan Čurić
Prof. dr sc. med. Vladimir Sakač

Nefrolog

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo