Hematologija

Hematologija

Hematologija je nauka i internistička specijalnost koja se bavi proučavanjem sastava i funkcijama krvi i krvotvornih organa, i dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi. Ime ove medicinske discipline potiče iz grčkog jezika (grč. αἷμα, haima - krv i λoγία - reč).

Hematologija kao naučna disciplina bavi se proučavanjem ćelijskog dela krvi, od njihovog nastanka u hematopoetskom sistemu, preko funkcija i života u cirkulaciji i tkivima, sve do propadanja ili utroška ćelija tokom obavljanja funkcija u organizmu. Hematolozi se takođe bave i istraživanjem limfnih organa uključujući limfne čvorove, slezinu, timus i limfno tkivo.

Kao klinička specijalnost i jedna od grana interne medicine, hematologija se bavi dijagnostikom i terapijom, prognozom i prevencijom urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi, malignih bolesti krvi (uključujući i sve vrste hemofilije, leukemije, limfome i anemije srpastih ćelija).

Hematologija je grana medicine koja se pretežno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti krvnog sistema (koštana srž, timus, jetra, slezina limfni čvorovi i krvnih ćelija – eritrociti, trombociti, leukociti).

Pri prijemu doktor specijalista interne medicine, subspecijalista hematolog obavlja klinički pregled pacijenta. Na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijskih nalaza i postojeće dodatne dijagnostike, postavlja dijagnozu, daje predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo