Medicina rada

Medicina rada

Medicina rada je medicinska specijalnost koja se bavi izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, ocenom zdravlja i radne sposobnosti radne populacije.
Predstavlja osnovu za očuvanje i unapređenje zdravlja na radu.
Medicina rada kao preventivno – kurativna oblast medicine ima značajnu ulogu u bezbednosti saobraćaja.
Svoju preventivnu delatnost ostvaruje kroz: prethodne i periodične preglede radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, sistematske preglede radno aktivnog stanovništva.
Izdaje lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti/podobnosti za zapošljavanje, upravljanje motornim vozilom amaterskih i profesionalnih kategorija, za odlazak u inostranstvo, za hranitelje, usvajanje deteta i drugo. Lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, profesionalnu orijentaciju i selekciju. Obavlja konsultativne usluge u ostvarivanju najboljeg nivoa bezbednosti i zdravlja na radu, procene rizika na radnom mestu, predlaže radnoj organizaciji mere za poboljšanje uslova rada i za pružanje zdravstvene zaštite.

Medicina rada određuje i izdaje posebne zdravstvene uslove za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom na osnovu Akta o proceni rizika na radnom mestu.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo