3D Mamografija sa tomosintezom

3D Mamografija sa tomosintezom

Mamografija predstavlja zlatni standard u dijagnostici karcinoma dojke. Primenom mamografije smanjuje se smrtnost od karcinoma dojke za 20-40%, što je od velikog značaja uzevši u obzir da danas u Srbiji svaka osma žena oboli od karcinoma dojke.
Digitalna 2D mamografija je radiografska metoda (primenjuje X zračenje) optimizovana za pregled dojki, ali ova metoda ima nisku senzitivnost (osetljivost) kada su u pitanju dojke gustog žlezdanog tkiva (tzv. „denzne“ dojke), i nisku specifičnost zbog efekta sumacije normalnog tkiva dojki, kada su mogući lažno pozitivni nalazi. Da bi se prethodno navedeno izbeglo, uvodi se tomosinteza dojki, koja predstavlja modifikaciju 2D mamografije u 3D prikaz, što se postiže serijom snimaka dojki visokog kvaliteta, gde debljina načinjenih preseka iznosi samo 1 mm.
Snimanje dojki se kod mamografije sa tomosintezom izvodi u dve projekcije, kao i kod standardne mamografije. Radi se MLO (kosa) i CC (gornje-donja) projekcija za svaku dojku, a vreme snimanja svake projekcije iznosi desetak sekundi. Snimanje se obavlja na najsavremenijem aparatu, od strane posebno edukovanog RTG tehničara, a snimke, na namenskim radnim stanicama, očitava specijalista radiolog, posvećen dijagnostici oboljenja dojke. Doza zračenja kod mamografije sa tomosintezom iznosi kao 2 RTG snimanja pluća.

Mamografija sa tomosintezom preporučuje se svim pacijentkinjama iznad 40 godina starosti na svake dve godine, a između dva mamografska pregleda savetuje se ultrazvučni (UZ) pregled dojki. U slučaju dojki sa gustim žlezdanim tkivom mamografski pregled biće dopunjen UZ pregledom. Prilikom zakazivanja planirati da se pregled radi na sredini ciklusa.

UZ dojki je u potpunosti bezbedan, bezbolan pregled koji daje brojne informacije, ali ponekad nije dovoljan za postavljanje definitivne dijagnoze promena u dojci. Patološki UZ nalaz neophodno je upotpuniti mamografijom.
Mamografija je rendgenska metoda i metoda izbora za ranu detekciju karcinoma dojke. Doza zračenja je minimalna i bezopasna.
UZ pregled dojki predstavlja vizualizaciju dojki pod ultrazvučnom sondom.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Radiologija

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo