Terapija bola

Terapija bola

Ovom medicinskom disciplinom obuhvaćen je raznovrsni sadržaj medicinskih tretmana i usluga, prilagođenih pacijentima koji pate. Ima za cilj uklanjanje ili smanjenje jačine bola.

Hronični bol nije simptom, već bolest i kao takva danas je zastupljena kod oko 20% svetske populacije.

Pristup lečenju hroničnog nekancerskog i kancerskog bola je kompleksan, podrazumeva farmakološko i nefarmakološko lečenje, te zahteva rad tima lekara koji uklučuje specijaliste fizikalne medicine, reumatologa, neurologa, onkologa, interniste, anesteziologa i psihologa.

U zavisnosti od tipa hroničnog bola specijalistički pregled pacijenta obavlja onkolog ili fizijatar – specijalista medicine bola. Obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnoj bolesti i tegobama, uzimanje anamnestičkih podataka, pregled postojeće medicinske dokumentacije, fizikalni pregled i predlog odgovarajuće individualno kreirane terapije.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Terapija bola

Prof. dr sc. med. Nensi Lalić

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila je 1999. a užu specijalizaciju iz onkologije 2003. Subspecijalista endoskopista bronholog postaje 2004.

Prof. dr sc. med. Aleksandar Knežević

Od 2013. godine specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar, a 2017. stiče zvanje specijaliste medicine bola.

Prof. dr sc. med. Sanja Vicković

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1999. a 2013. završila doktorske studije anesteziologije.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo