Usluge iz sportske medicine

Sportska medicina, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina, Novi Sad

Sportska medicina

Sportska medicina je multidisciplinarna grana medicine kojoj je cilj očuvanje zdravlja učesnika u sportu i fizičkim aktivnostima, na prvom mestu kroz prevenciju, ali i kroz terapiju i rehabilitaciju povrede.

Bitan segment u okviru delatnosti sportske medicine je i unapređenje psihofizičkih sposobnosti neophodnih za ostvarenje dobrih takmičarskiih rezultata.

Obuhvata fizikalni pregled i konsultaciju sa specijalistom sportske medicine u vezi aktuelnih tegoba, predlog daljih dijagnostičkih procedura i lečenja u slučaju potrebe.
Predstavlja dijagnostičku metodu koja uz pomoć ultrazvučnih talasa vizualizuje mišiće, tetive, ligamenate i zglobove. Podrazumeva pregled kože, potkožnog tkiva, mišića kod sumnje na povredu mišića-rupturu, pojavu zgrušane krvi-hematoma, istezanja i kidanja tetiva, povrede zglobova. To se najčešće dešava kod kolenog, ramenog, skočnog i lakatnog zgloba.
Specijalistički pregled lekara sportske medicine obuhvata fizikalni pregled i konsultaciju sa specijalistom sportske medicine u vezi aktuelnih tegoba, predlog daljih dijagnostičkih procedura i lečenja u slučaju potrebe.
Ultrazvučni pregled mišića, tetiva i zglobova predstavlja dijagnostičku metodu koja uz pomoć ultrazvučnih talasa vizualizuje mišiće, tetive, ligamenate i zglobove. Podrazumeva pregled kože, potkožnog tkiva, mišića kod sumnje na povredu mišića-rupturu, pojavu zgrušane krvi-hematoma, istezanja i kidanja tetiva, povrede zglobova. To se najčešće dešava kod kolenog, ramenog, skočnog i lakatnog zgloba.

Specijalni popusti za studente, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Dr Borko Vukosav

Specijalista medicine sporta.

Sportska medicina
Dr Borko Vukosav

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo