RTG

RTG dijagnostika

Rentgenska dijagnostika u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicna obavlja se na najsavremenijem RTG aparatu koji daje digitalne snimke visoke preciznosti uz minimalno zračenje.

Radiografija pluća i srca u postero anteriornom smeru je rentgensko snimanje pluća koje predstavlja orjentacionu dijagnostičku metodu, na osnovu koje lekar može postaviti definitivnu dijagnozu ili će tražiti dalju dodatnu dijagnostiku. Profilni snimak daje bolju, precizniju sliku sumnjive patološke promene. Nalazi se beleže na CD-u. Svaki prvi pregled specijaliste pulmologa podrazumeva i RTG snimanje pluća.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Radiografija pluća i srca u postero anteriornom smeru je rentgensko snimanje pluća koje predstavlja orjentacionu dijagnostičku metodu, na osnovu koje lekar može postaviti definitivnu dijagnozu ili će tražiti dalju dodatnu dijagnostiku. Profilni snimci daju bolju, precizniju sliku sumnjive patološke promene. Nalazi se beleže na CD-u. Svaki prvi pregled specijaliste pulmologa podrazumeva i RTG snimanje pluća.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgen snimak grudnog koša podrazumeva snimanje rebara i grudne kosti. Radi se u cilju dijagnostike povrede grudnog koša, sumnje na prelom, na zapaljenske ili degenerativne bolesti, anatomske varijacije ili na postojanje benignih i malignih tumora kostiju.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
RTG snimak traheje se najčešće radi na zahtev endokrinologa kada postoji struma ili tumor štitaste žlezde.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva RTG snimak abdomena bez kontrasta, a u cilju vizualizacije stanja šupljih organa. Radi se kada postoji sumnja na akutni abdomen - akutni difuzni bol u abdomenu sa sumnjom na strano telo, opstrukciju ili perforaciju.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva RTG snimak bubrega, uretera, mokraćne bešike, bez kontrasta, u cilju vizualizacije konkrementa, koji se na UZ pregledu nije prikazao.
NAPOMENA: za ovo snimanje potrebna je priprema pacijenta: dan pred pregled - posle lakog ručka (bistra supa, pire krompir, bareno meso) popiti sredstvo za čišćenje creva (savetuje se hidroksi antacenski glikozid sene, a ne preporučuje se Bisacodil). Popiti Flobian tbl. 1x1. Piti dosta tečnosti (voda, bistar sok). Ne piti gazirana pića i mleko. Na dan pregleda popiti Flobian tbl. 1x1.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Predstavlja nativni rendgen snimak bubrega (bez kontrasta), u cilju vizualizacije konkrementa, koji se na UZ pregledu nije prikazao.
Kraniogram je RTG snimak kostiju lobanje. Radi se u sklopu dijagnostike nakon povrede glave i sumnje na koštane (osteolitičke i metastatske) lezije. Uvek se radi u dva pravca.
NAPOMENA: promene na moždanom parenhimu i drugim strukturama endokranijuma nije moguće videti na standardnom RTG snimku.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Radi se kod povrede ili sumnje na patološki proces na koštanim strukturama nosa.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
RTG sinusa tj. paranazalnih šupljina se radi u cilju dijagnostike akutne i hronične upale, tumorskih promena i traume - povreda (fraktura kostiju lica).
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje vratnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku vratnih kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje vratnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku vratnih kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u. Dinamički snimak vratne kičme je profilni snimak u određenim položajima glave - glava savijena prema napred i savijena prema nazad (pri maksimalnoj fleksiji i ekstenziji glave).
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje vratnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku vratnih kičmenih pršljenova sa među pršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u. Ciljani snimak daje precizniju informaciju o patološkom procesu na određenoj regiji ili pojedinačnom pršljenu. Za ciljani snimak vratnog dela kičme, potrebno je da ordinirajući specijalista pri upućivanju na snimanje naglasi koji deo (segment, pršljen...) treba ciljano snimiti.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje torakalnog (grudnog) dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje torakalnog (grudnog) dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u. Ciljani snimak daje precizniju informaciju o patološkom procesu na određenoj regiji ili pojedinačnom pršljenu. Za ciljani snimak nekog dela kičme, potrebno je da ordinirajući specijalista pri upućivanju na snimanje naglasi koji deo (segment, pršljen...) treba ciljano snimiti.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje lumbalnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje lumbalnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u. Ciljani snimak daje precizniju informaciju o patološkom procesu na određenoj regiji ili pojedinačnom pršljenu. Za ciljani snimak nekog dela kičme, potrebno je da ordinirajući specijalista pri upućivanju na snimanje naglasi koji deo (segment, pršljen...) treba ciljano snimiti.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
To mogu biti cervikalni i torakalni deo ili cervikalni i lumbalni deo ili torakalni i lumbalni deo kičme u skladu sa kliničkim indikacijama. Rendgensko snimanje lumbalnog dela kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva RTG snimak svih segmenata kičme: cervikalnog, torakalnog i lumbalnog dela. Rendgensko snimanje kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju, zatim deformiteta kičmenog stuba. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva RTG snimak svih segmenata kičme: cervikalnog, torakalnog i lumbalnog dela. Rendgensko snimanje kičme je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kičmenih pršljenova sa međupršljenskim prostorima. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju, kao i deformiteta kičmenog stuba. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u. Ukoliko je potrebno neki deo vizualizirati preciznije, detaljnije, ordinirajući specijalista će tražiti i dodatni ciljani snimak određene regije.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva vizualizaciju koštanih struktura i zglobova karlice. Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku karlice. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgen sakroilijačnih zglobova se radi kod sumnje na upalni i degenerativni hronični proces. Ovaj snimak se radi na zahtev ortopeda ili fizijatra.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgen sakrokokcigealne regije (koju čine krsna i trtična kost) se radi u slučaju traume, tumora, anomalija kičmenog stuba ili degenerativnih promena. Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku završnog dela kičmenog stuba. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Podrazumeva vizualizaciju koštanih struktura i zglobova karlice uz ciljani snimak jednog kuka. Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku karlice. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kostiju donjih eksteremiteta, cele kičme i karlice. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kostiju lobanje, cele kičme i karlice. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Radi se na zahtev nadležnog specijaliste u cilju otkrivanja metastatskih promena na kostima.
Rendgensko snimanje je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku dugih kostiju ruku i nogu. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, u dijagnostici degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni). Nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje šake je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kostiju i zglobova šake. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje šake je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kostiju i zglobova šake. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje ručnog zgloba je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku ručnog zgloba. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje ručnog zgloba je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba ručna zgloba. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje lakta je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku zgloba lakta. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje oba lakta je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba zgloba lakta. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje stopala je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku stopala. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje oba stopala je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba stopala. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje skočnog zgloba je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku skočnog zgloba. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje oba skočna zgloba je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba skočna zgloba. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje kolena je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku kolena. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim kod bola u kolenu sa sumnjom na entezopatije (kod degenerativnog ili zapaljenskog oboljenja pripoja tetiva) i drugih degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje oba zgloba kolena je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba kolena. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim kod bola u kolenima sa sumnjom na entezopatije (kod degenerativnog ili zapaljenskog oboljenja pripoja tetiva) i drugih degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Uvek se radi u 2 pravca (u AP pravcu i profilni) i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje petne kosti je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku petne kosti. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, zatim kod bola u peti sa sumnjom na entezopatije (kod degenerativnog ili zapaljenskog oboljenja pripoja tetiva). Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje obe petne kosti je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku obe petne kosti. Ovo snimanje se radi u slučaju traume, zatim kod bola u petama sa sumnjom na entezopatije (kod degenerativnog ili zapaljenskog oboljenja pripoja tetiva). Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Ovaj snimak predstavlja dopunski snimak klasičnom snimku kolena. Radi se kod sumnje na upalni proces i povredu.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje ramena je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku zgloba ramena. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim kod bola u ramenu sa sumnjom na entezopatije (degenerativno ili zapaljensko oboljenje pripoja tetiva) i drugih degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju i zglobova, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Rendgensko snimanje oba ramena je neinvazivna dijagnostička metoda, koja uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) daje sliku oba zgloba ramena. Ovo snimanje se radi u slučaju traume (u cilju postavljanja dijagnoze preloma i iščašenja zglobova), zatim kod bola u ramenima sa sumnjom na entezopatije (degenerativno ili zapaljensko oboljenje pripoja tetiva) i drugih degenerativnih i zapaljenskih bolesti kostiju i zglobova, kao i u toku dijagnostike benignih i malignih tumora kostiju. Radi se u 2 pravca i nalaz se beleži na CD-u.
NAPOMENA: RTG snimanje ne zahteva posebnu pripremu. Ukoliko ste trudni ili sumnajte da ste trudni, neophodno je da obavestite medicinsko osoblje, jer ovo snimanje može da ošteti plod. U drugim slučajevima, uz savremene RTG aparate, doza zračenja kojoj ste izloženi tokom snimanja je minimalna i ne dovodi do komplikacija.
Radiološki nalazi beleže se na CD-u. Pacijent može da dobije nalaz u vidu RTG snimka.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Radiologija

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo