Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija se bavi lečenjem bolesti krvnih sudova, odnosno arterija i vena.

Vaskularna hirurgija se bavi lečenjem bolesti krvnih sudova, odnosno arterija i vena. Ateroskleroza, osim srca, zahvata i sve ostale veće i manje krvne sudove u našem telu, dovodi do njihovih suženja i posledične manje prokrvljenosti određenih organa i tkiva.
Specijalistički pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, klinički pregled, preporuke za dalju dijagnostiku, eventualne mogućnosti lečenja i savet.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Konsultativne usluge

Vaskularna hirurgija

Prof. dr sc. med. Dragan Nikolić

Vaskularni hirurg

Vaskularna hirurgija
Prof. dr sc. med. Dragan Nikolić

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo