Gastroenterologija

Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina interne medicine. Naziv joj potiče od grčkih reči gastros (stomak), enteron (creva) i logos (nauka). Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti jednjaka, želuca, tankog creva, debelog creva, tako i bolesti bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma.

Doktor specijalista interne medicine, gastroenterolog obavlja klinički pregled pacijenta.

Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom (uzimanje anamneze), palpatorni pregled trbuha, pregled postojeće medicinske dokumentacije i dostavljenih laboratorijskih nalaza.

Daje se preporuka za dalju dijagnostiku i lečenje ukoliko je neophodno.
U cilju analize bioloških karakteristika patoloških promena ili izraslina često je neophodno uzeti uzorak ćelija ili tkiva sa sumnjivog mesta. Uzimanje ovog uzorka se naziva biopsija, a analiza biopsiranog materijala je poznata pod pojmom patohistološka analiza ili PH analiza.
Rektosigmoidoskopija je endoskopska metoda koja podrazumeva uvođenje aparata u prirodne otvore i cevaste organe. Omogućava pregled sigmoidnog dela debelog creva i delimičan pregled samog analnog kanala.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz čmar u gore navedene delove digestivnog trakta. Ovo omogućava lekaru da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravlja aparatom i izvrši pregled šupljina i zidova debelog creva vizualizovanih na monitoru.
*pregled se obavlja u analgosedaciji što pruža značajan stepen udobnosti pacijentu
Rektosigmoidoskopija je endoskopska metoda koja podrazumeva uvođenje aparata u prirodne otvore i cevaste organe. Omogućava pregled sigmoidnog dela debelog creva i delimičan pregled samog analnog kanala.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz čmar u gore navedene delove digestivnog trakta. Ovo omogućava lekaru da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravlja aparatom i izvrši pregled šupljina i zidova debelog creva vizualizovanih na monitoru.
Gastroskopija ili tačnije ezofago-gastro-duodenoskopija je endoskopska metoda kojom se pregledaju gornji delovi gastrointestinalnog tubusa: jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo. Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz usta u gore navedene delove digestivnog trakta.
Ovo nam omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravljamo aparatom i sve vreme znamo gde se nalazimo. Aparat čitavom dužinom ima radni kanal kroz koji je moguće plasirati akcesorije (bioprter, endoskopska omča, injekciona sajla sa iglom, hemoklips) te vršiti potrebne inrevencije na prikazanim delovima digestivnog tubusa.
*pregled se obavlja u analgosedaciji što pruža značajan stepen udobnosti pacijentu
Gastroskopija ili tačnije ezofago-gastro-duodenoskopija je endoskopska metoda kojom se pregledaju gornji delovi gastrointestinalnog tubusa: jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo. Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz usta u gore navedene delove digestivnog trakta.
Ovo nam omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravljamo aparatom i sve vreme znamo gde se nalazimo. Aparat čitavom dužinom ima radni kanal kroz koji je moguće plasirati akcesorije (bioprter, endoskopska omča, injekciona sajla sa iglom, hemoklips) te vršiti potrebne inrevencije na prikazanim delovima digestivnog tubusa.
Kolonoskopija je endoskopska metoda koja podrazumeva uvođenje aparata u prirodne otvore i cevaste organe. Omogućava pregled debelog creva i eventualno završni deo tankog creva i delimičan pregled samog analnog kanala.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz čmar u gore navedene delove digestivnog trakta. Ovo omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravljamo aparatom i izvršimo pregled šupljine i zidova debelog creva vizualizovane na monitoru.
Za vreme kolonoskopije mogu se izvršiti i potrebne intervencije na prikazanim delovima digestivnog tubusa. Najčešće intervencije podrazumevaju biopsije (uzimanje uzoraka sluznice). Moguće je izvršiti i uklanjanje polipoidnih promena sa sluznice, injiciranje rastvora u sluznicu, kao i postavljanje hemoklipsa u cilju zaustavljanja eventualnog krvarenja.*pregled se obavlja u analgosedaciji što pruža značajan stepen udobnosti pacijentu
Kolonoskopija je endoskopska metoda koja podrazumeva uvođenje aparata u prirodne otvore i cevaste organe. Omogućava pregled debelog creva i eventualno završni deo tankog creva i delimičan pregled samog analnog kanala.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi kroz čmar u gore navedene delove digestivnog trakta. Ovo omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravljamo aparatom i izvršimo pregled šupljine i zidova debelog creva vizualizovane na monitoru.
Za vreme kolonoskopije mogu se izvršiti i potrebne intervencije na prikazanim delovima digestivnog tubusa. Najčešće intervencije podrazumevaju biopsije (uzimanje uzoraka sluznice). Moguće je izvršiti i uklanjanje polipoidnih promena sa sluznice, injiciranje rastvora u sluznicu, kao i postavljanje hemoklipsa u cilju zaustavljanja eventualnog krvarenja.
Ovaj endoskopski pregled omogućava vizuelizaciju celog gastrointestinalnog tubusa uvođenjem aparata kroz prirodne otvore u cevaste organe.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi u digestivni trakt što omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravlja aparatom i izvrši pregled šupljina i zidova gastrointestinalnog tubusa prikazanih na monitoru.
Za vreme endoskopije mogu se izvršiti i potrebne intrevencije. Najčešće intervencije su biopsije (uzimanje uzoraka sluznice). Moguće je izvršiti i uklanjanje polipoidnih promena sa sluznice, injiciranje rastvora u sluznicu, kao i postavljanje hemoklipsa u cilju zaustavljanja eventualnog krvarenja.*pregled se obavlja u analgosedaciji što pruža značajan stepen udobnosti pacijentu
Ovaj endoskopski pregled omogućava vizuelizaciju celog gastrointestinalnog tubusa uvođenjem aparata kroz prirodne otvore u cevaste organe.
Fleksibilni aparat koji na vrhu ima izvor svetlosti, kao i prijemnik slike (mini kameru) se uvodi u digestivni trakt što omogućava da sve vreme pod kontrolom oka pažljivo upravlja aparatom i izvrši pregled šupljina i zidova gastrointestinalnog tubusa prikazanih na monitoru.
Za vreme endoskopije mogu se izvršiti i potrebne intrevencije. Najčešće intervencije su biopsije (uzimanje uzoraka sluznice). Moguće je izvršiti i uklanjanje polipoidnih promena sa sluznice, injiciranje rastvora u sluznicu, kao i postavljanje hemoklipsa u cilju zaustavljanja eventualnog krvarenja.
Za vreme endoskopije mogu se izvršiti intrevencije, u koje spada, između ostalog, i uklanjanje polipoidnih promena iz lumena.
Polipekotomija I grupe: uklanjanje do 3 polipa veličine do 6 mm, biopsijskim forcepsom.
Za vreme endoskopije mogu se izvršiti intrevencije, u koje spada, između ostalog, i uklanjanje polipoidnih promena iz lumena.
Polipekotomija II grupe: uklanjanje do 3 polipa veličine preko 8 mm, koji zahtevaju korišćenje elektroresekcione omče.
Za vreme endoskopije mogu se izvršiti intrevencije, u koje spada, između ostalog, i uklanjanje polipoidnih promena iz lumena.
Polipekotomija III grupe: uklanjanje polipa bilo koje veličine koja zahteva korišćenje potrošnog materijala: injektora ili hemoklipsa/hemoklipseva.
Zaustavljanje krvarenja malih lezija ili teleangiektazija koje nastaje spontano ili nakon intervencije (biopsije/polipektomije), pomoću eletrokauterskog bioptera ili elektroresekcione omče.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Gastroenterologija

Mr dr sc. med. Radovan Zec

Zvanje doktora medicine je stekao 1995. godine, a specijalizaciju iz interne medicine završava 2002. godine na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Gastroenterologija
Mr dr sc. med. Radovan Zec
Dr Bogdan Bogdanović

Od 2005. stalno zaposlen na odseku za gastroenetrologiiju instituta za onkologiju Vojvodine, 2010. položio specijalistički ispit iz interne medicine.

Gastroenterologija
Dr Bogdan Bogdanović

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo