Ginekologija i akušerstvo

Ginekologija i akušerstvo

Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Naziv potiče od grčkih reči “gine” - žena i “logos” – nauka. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom pa proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.

Razgovor sa ginekologom o aktuelnim tegobama ili preventivnim merama u vezi reproduktivnog zdravlja, pregled dostavljene medicinske dokumentacije, savet za eventualnu dalju dijagnostiku, kontrole i lečenje.
Obuhvata razgovor sa ginekologom u vezi reproduktivnog zdravlja i eventualnih tegoba, uzimanje anamneze, ginekološki pregled na ginekološkoj stolici (bimanuelni pregled, pregled pomoću spekuluma), pregled dostavljene medicinske dokumentacije, savet i preporuke za lečenje ukoliko je potrebno.
Ginekološki ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda koja podrazumeva uvođenje ultrazvučne sonde u vaginu što omogućava detaljan pregled materice, jajnika i područja male karlice.
Obuhvata razgovor sa ginekologom u vezi reproduktivnog zdravlja i eventualnih tegoba, uzimanje anamneze, ginekološki pregled (bimanuelni pregled, pregled pomoću spekuluma), pregled sa ultrazvučnom sondom kroz vaginu, što omogućava detaljan pregled materice, jajnika i područja male karlice, kolposkopija (neinvazivni optički metod za rano otkrivanje premalignih i malignih promena na spoljnim genitalnim organima žene), uzimanje brisa i PAPA (skrining metoda u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice). Na osnovu dobijenih nalaza daje se savet i preporuke za lečenje ukoliko je potrebno.
Obuhvata razgovor sa ginekologom u vezi reproduktivnog zdravlja i eventualnih tegoba, uzimanje anamneze, ginekološki pregled (bimanuelni pregled, pregled pomoću spekuluma), pregled sa ultrazvučnom sondom kroz vaginu, što omogućava detaljan pregled materice, jajnika i područja male karlice, kolposkopija (neinvazivni optički metod za rano otkrivanje premalignih i malignih promena na genitalnim organima žene), uzimanje brisa vaginalnog sekreta i PAPA (skrining metoda u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice). Na osnovu dobijenih nalaza daje se savet i preporuke za lečenje ukoliko je potrebno.
Kolposkopija je medicinski postupak kojim se pod velikim povećanjem, pomoću posebno dizajniranog pokretnog mikroskopa pod nazivom kolposkop, promatra grlić materice, vagina i stidnica.
Nakon odgovarajućih dijagnostičkih metoda na grliću materice primenjuje se odgovarajuća terapija po indikaciji ginekologa. Promene na grliću materice mogu se lečiti raditalasnim nožem. Njime se postiže vaporizacija epitela putem radiofrekventne električne struje.
Uzimanje PAPA brisa po standardnoj proceduri, mikroskopska analiza razmaza brisa i tumačenje nalaza u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice.
Uzimanje cervikalnog brisa po standardnoj proceduri, mikroskopska analiza razmaza brisa i tumačenje nalaza.
Uzimanje vaginalnog brisa po standardnoj proceduri, mikroskopska analiza razmaza vaginalnog sekreta i tumačenje nalaza, preporuka terapije ukoliko je potrebna.
Uzimanje brisa po standardnoj proceduri, analiza i tumačenje rezultata, preporuka terapije ukoliko je potrebna.
Uzimanje brisa po standardnoj proceduri, analiza PCR metodom i tumačenje rezultata, preporuka terapije ukoliko je potrebna.
Uzimanje brisa grlića materice i slanje na analizu na prisustvo Humanog papiloma virusa i određivanje podtipa virusa (značajno jer određeni podtipovi izazivaju karcinom grlića materice).
Ova vrsta analize je sa kliničke strane veoma značajna s obzirom na to da potencijal izazivanja zloćudnih promena (maligni potencijal) veoma varira između različitih grupa virusa.
Bakterijska vaginoza nastaje kada dođe do prekomernog rasta bakterija koje su inače sastavni deo fiziološke mikroflore vagine. Bakterijska vaginoza je posebna vrsta poremećaja koji se ne može svrstati ni u jednu grupu vaginalnog sekreta, a jeste bolest. Dolazi do remećenja normalne vaginalne mikroflore flore (disbalansa) i promene PH vagine. Uzimanje vaginalnog brisa po standardnoj proceduri, mikroskopska analiza razmaza vaginalnog sekreta i tumačenje nalaza, preporuka terapije ukoliko je potrebna.
Predstavlja uzimanje vaginalnog brisa po standardnoj proceduri, mikrobiološka analiza razmaza vaginalnog sekreta i tumačenje nalaza, preporuka terapije ukoliko je potrebna.
Mirobiološki bris grlića materice, obično u okviru preoperativne pripreme ili pripreme za vantelesnu oplodnju.
Uzimanje brisa po standardnoj proceduri. Izdaje se razmaz brisa na pločici.
Spirala ili intrauterini uložak je implantacioni materijal koji ima funkciju kontraceptivnog sredstva. Dejstvo se zasniva na stvaranju pseudozapaljenske reakcije materične sluznice koja kao takva nije pogodna za implantaciju oplođene jajne ćelije.
Pre postavljanja spirale neophodno je da se uradi kompletan ginekološki pregled, ultrazvuk i da se isključi postojanje infekcije uzimanjem briseva.
Po preporuci ginekologa napravi se izbor spirale, propisuje recept na osnovu kojeg pacijentkinja u apoteci kupuje istu.
Ekstrakcija ili vađenje intrauterinog uloška je brza i sigurna procedura koja se može obaviti tokom celog menstrualnog ciklusa po želji pacijentkinje ili po indikaciji ginekologa.
Vaginalni pesar je silikonski ili gumeni krug koji se stavlja u vaginu kada postoji spuštanje materice, sa ili bez spuštanja bešike, a cilj je da se organima karlice pruži potpora.
Važno je i naučiti kako se pesar vadi, pere i stavlja, a ako to ne možete sami, možete se dogovoriti da toaletu pesara uvek radi ginekolog.
Toaleta pesara se radi sa rastvorom hidrogena, rivanola i sa fiziološkim rastvorom, uz korištenje Panthenol krema i Ovestin krema.
Postavljanje pesara predstavlja postavljanje gumenog ili silikonskog prstena u vaginu koji pruža potporu ginekološkim organima kod postojanja pada. Veličinu određuje ginekolog prilikom pregleda i propisuje recept na osnovu kojeg pacijentkinja u apoteci kupuje pesar i donosi da se isti postavi.
Uklanjanje kondiloma I je intervencija u kojoj se uklanjaju promene na koži i sluzokoži ginekološke regije koje su uzrokovane HPV-om (Humanim papiloma virusom). U zavisnosti od rasprostranjenosti promena deli se u tri kategorije.
Elektrokauterizacija = elektrokoagulacija. Pod ovim medicinskim postupkom se podrazumeva spaljivanje kondiloma (genitalnih bradavica) tkiva visoko-frekventnom strujom, korišćenjem niskonaponske električne pipaljke.
Paket I označava uklanjanje solitarnih ili slivenih promena iz predela predvorja vagine.
Uklanjanje kondiloma II je intervencija u kojoj se uklanjaju promene na koži i sluzokoži ginekološke regije koje su uzrokovane HPV-om (Humanim papiloma virusom). U zavisnosti od rasprostranjenosti promena deli se u tri kategorije.
Elektrokauterizacija = elektrokoagulacija. Pod ovim medicinskim postupkom se podrazumeva spaljivanje kondiloma (genitalnih bradavica) tkiva visoko-frekventnom strujom, korišćenjem niskonaponske električne pipaljke.
Paket II označava uklanjanje solitarnih ili slivenih promena iz predela predvorja vagine i spoljnih genitalija.
Uklanjanje kondiloma III je intervencija u kojoj se uklanjaju promene na koži i sluzokoži ginekološke regije koje su uzrokovane HPV-om (Humanim papiloma virusom). U zavisnosti od rasprostranjenosti promena deli se u tri kategorije.
Elektrokauterizacija = elektrokoagulacija. Pod ovim medicinskim postupkom se podrazumeva spaljivanje kondiloma (genitalnih bradavica) tkiva visoko-frekventnom strujom, korišćenjem niskonaponske električne pipaljke.
Paket III označava uklanjanje solitarnih ili slivenih promena iz predela predvorja vagine, spoljnih genitalija i perianalno.
Posebna kiretaža materične šupljine i kiretaža cervikalnog kanala sa ciljem utvrđivanja sa kog mesta potiče patološka promena.
Eksplorativna kiretaža je invazivna dijagnostička procedura kojom se uklanja površinski sloj sluzokože materice i grlića materice u dijagnostičke (otkrivanje i utvrđivanje bolesti) ili terapijske svrhe (lečenje) i šalje na patohistološku (PH) analizu.
• U dijagnostičke svrhe radi se kod: obilnih i/ili učestalih krvarenja, krvarenja nakon menopauze, kod sumnje na maligni tumor materice (patološki nalaz PAPA testa ili kolposkopije), ultrazvukom postavljene sumnje na patološke promene u materici.
• U terapijske svrhe obavlja se u slučaju: zaustavljanja krvarenja, evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica...), uklanjanja polipa ili mioma materice.
Procedura traje između 15 i 30 minuta, a rezultati patohistologije biće gotovi za 5-7 dana.

Napomena: Za obavljanje ove intervencije neophodno je prethodno uraditi kolposkopiju, Papanikolau test (rezultat ne sme biti stariji od 6 meseci), bris grlića materice i ispitivanje vaginalnog sekreta (rezultat ne sme biti stariji od mesec dana). Ukoliko se procedura izvodi u opštoj anesteziji potreban je pregled interniste.
• Nakon dan ili dva možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.
• Period sledećeg menstrualnog krvarenja može doći ranije ili kasnije nego što je očekivano i krvarenje može biti obilnije nego što je uobičajeno (možete bezbedno koristiti tampone).
• Trebalo bi da se sledećih četiri do šest nedelja suzdržavate od polnih odnosa kako bi se rizik od infekcije nakon procedure smanjio
Vrsta kratkotrajne intravenske anestezije bez intubacije.
Interavenska analgosedacija je stanje pacijenta u kome se ne oseća strah i nema bola, a postiže se pomoću farmakoloških sredstava i lokalne anestezije. Ova vrsta sedacije se sprovodi uz prisustvo anesteziologa.
Pošto se anesteziolog upozna sa pacijetom i sazna razloge zašto želi analgosedaciju, te dobije uvid u njegovo opšte zdravstveno stanje, pristupa se sledećim postupcima:
- uspostavi se venski put tj. plasira se tanka plastična cev – igla (braunila) u neku od vena na ruci i to je jedino što izaziva svestan bol – za nekoga čak ni to nije nikakva bol
- daje se venskim putem sedativ tj. sredstvo koje psihički opušta pacijenta, čini ga hrabrim i nezainteresovanim. U zavisnosti od doze, pacijent može i da se uspava, ali za to nema potrebe
- potom se daje lek protiv bolova u odgovarajućoj dozi
- uz monitoring vitalnih funkcija, pacijent je potpuno bezbedan i oslobođen svakog straha i bola. Veoma je važno da je svest pacijenta sve vreme potpuno očuvana.
Uklanjanje promene na grliću materice upotrebom radiofrekventnog noža.
Uklanjanje polipa sa grlića materice i slanje na patohistološku PH analizu.
Polipi predstavljaju najčešće benigne izrasline koje se javljaju na sluznicama u materici ili grliću. Razvijaju se iz endometrijuma materice i sluznice grlića.
Polipi retko mogu da sadrže premaligne promene, a ponekad i maligne. Zato svaki polip pošto se ukloni, obavezno se pošalje na histopatološku analizu. Neretko se polipi ponovo stvaraju.
Polipi mogu da izazovu povećano krvarenje koje se ponekada javlja ciklično pre ili nakon menstruacije.
Dijagnostikuju se vizuelno pod spekulumom, vaginalnim ultrazvukom, histeroskopom, ali i posle revizije iz drugih razloga ili biopsije.
Uzimanje isečka tkiva za analizu u lokalnoj anesteziji. Uzorak bioptiranog tkiva šalje se na patohistološku analizu.
Sa suspektnih mesta na grliću materice, biopsija se uzima uz primenu kolposkopa, binokularnog optičkog instrumenta koji ima jak izvor svetla i povećava sliku 6-40 puta. Uzimanje uzorka tkiva sa grlića materice može se učiniti kao punch-biopsija (biopsija kleštima), LETZ biopsija (biopsija omčicom) i konusna biopsija (konizacija).
Svaka od ovih biopsija može biti dijagnostičkog i terapijskog karaktera ukoliko se bolesno tkivo odstrani u celosti što je najčešće slučaj kod konizacije. Konizacija se takođe može izvoditi električnom omčicom ili "klasičnim" putem (skalpelom). Ako patohistološka procena posle učinjene konizacije pokaže da je bolesno tkivo u celosti odstranjeno ("čisti" rubovi preparata), tada je najčešće lečenje u potpunosti završeno. Ukoliko su promene prisutne na rubovima preparata, dalji postupak će zavisiti od stepena abnormalnosti bolesnog tkiva.

*biopsija u lokalnoj anesteziji (1) i (2) - odnosi se na cenu koja zavisi od broja polipa ili broja uzoraka materijala koji se bioptira
Svaki dodatni isečak tkiva koji se šalje na patohistološku analizu (PH).
Kod obične biopsije grlića uzima se jedan preparat.
Kod biopsije i endocervikalnog kiretmana uzimaju se dva preparata.
Kod polipa se uzimaju dva preparata /1. polip 2. endocervikalni kiretman skidanje peteljke.
Kod postkoitalnog krvarenja uzima se samo jedan preparat/endocervikalni kiretman.
Prosecanje apscesa Bartolinijeve žlezde radi dreniranja sadržaja i ispiranja i lečenja stvorene zapaljenske šupljine.
Procedura traje oko 20 minuta. Incizija (otvaranje žlezde radi evakuacije sadržaja) i drenaža su relativno brzi postupci koji se sprovode u lokalnoj ili opštoj anesteziji.
Apsces ili cista se otvore vertikalnim rezom dužine 1,5 do 3 cm, što bliže sluzokoži ulaza u vaginu. Nakon toga se postavlja dren kojim se omogućava oticanje „zarobljenog sekreta“. Ovim postupkom bol se veoma brzo otklanja.
Veoma retko može doći do krvarenja sa mesta incizije, hroničnog bola, ponovne pojave ciste/aspcesa.

• Preporučuje se da neko dođe sa Vama u pratnji kako se ne biste sami vraćali kući.
• Potrebno je da 24 sata nakon intervencije mirujete.
• Neophodno je da održavate adekvatnu higijenu mesta incizije i drenaže, zato Vam savetujemo da se tuširate/kupate svakodnevno dok rana ne zaraste.
• Potrebno je da svaki put proverite da li je mesto incizije i drenaže adekvatno očišćeno i suvo. Potrebno je da se nekoliko dana nakon intervencije uzdržavate od seksulanih aktivnosti.
• Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima u roku od 2 do 3 dana. Preporučuje se da naredne dve nedelje ne idete na plivanje i da se ne izlažete napornim treninzima.
To je metoda ubrizgavanja sopstvene plazme obogaćene trombocitima u predeo intimne regije, a dobija se centrifugiranjem iz vlastite krvi.
Ovaj metod namenjen je za tretiranje problema suvoće vagine i/ili spoljnjih genitalija, problema “široke vagine”, nevoljnog oticanja urina, spuštenog prednjeg zida vagine, te bolnih odnosa.
S obzirom na to da se koristi vlastita krv pacijentkinje, ne postoje nikakve nuspojave i kontraindikacije. Tretman se bazira na moći lečenja koju imaju matične ćelije i faktori rasta iz vlastite krvi. Jednom ubrizgan u tkivo, PRP oslobađa aktivne faktore rasta, koji privlače i aktiviraju matične ćelije na mestu ubrizgavanja, što dovodi do podmlađivanja i poboljšanja funkcije tkiva.

Uz plazmu obogaćenu trombocitima koristimo Cellular Matrix, preparat obogaćen i hijaluronskom kiselinom, što omogućuje produženo zadržavanje faktora rasta na mestu primene, pojačanje hidracije, volumena i stvaranje 3D mreže, u koju mogu da se inkorporiraju matične ćelije.
Zbog bolje prokrvljenosti dolazi do vraćanja prirodne vlažnosti sluzokože i uklanjanja vrlo neprijatne suvoće vagine.
Postupak se ponavlja 2 do 3 puta, a efekat traje oko 18 meseci. Nakon tretmana nije potreban nikakav oporavak.
Prvi pregled u trudnoći se obavlja između 7. i 8. nedelje trudnoće. Obuhvata razgovor sa ginekologom, uzimanje anamneze, ginekološki pregled (bimanuelni pregled, pregled pomoću spekuluma), ultrazvučni pregled kada se sagledava: gestacijski mešak, žumančana vrećica, plod.
Uzimanje PAPA brisa (skrining metoda u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice), kolposkopija, uzimanje cervikalnog brisa, mikroskopska analiza razmaza brisa i tumačenje nalaza. Na osnovu dobijenih nalaza daje se savet i preporuke. Merenje telesne visine i težine trudnice.
Najpoznatija i najstarija metoda koja se koristi u okviru prenatalne dijagnostike je ultrazvučni pregled. Ultrazvučnim pregledom uobičajeno se meri fetalna dužina – rastojanje teme-trtica, obim glavice, abdomena, butne kosti i na taj način prati rast i razvoj fetusa.
U okviru antenatalne zaštite, praćenja rasta i razvoja još nerođenog deteta u većini evropskih zemalja standardno se preporučuju 3 detaljna ultrazvučna pregleda:
- između 9. i 12. nedelje
- potom između 19. i 22. nedelje
- kao i između 29. i 32. nedelje
Kod bilo kakvih nepravilnosti ili kod pojave komplikacija u trudnoći dodatni ultrazvučni pregled pruža dodatnu sigurnost kako trudnici, tako i ginekologu koji prati trudnoću.
Pregledi koje preporučujemo damama koje planiraju trudnoću i budućim mamama su sledeći:
1. Prvi pregled je idealno obaviti pre planirane trudnoće. Uzima se detaljna anamneza. Radi se Papanicolau test, test na seksualno prenosive bolesti, kolposkopija, transvaginalni ultrazvuk, pregled dojki. Kompletna krvna slika i pregled urina.
2. Pregled radi utvrđivanja postojanja i lokalizacije trudnoće se radi nakon 5,5 nedelja izostanka menstruacije uz izmereni nivo beta HCGa koji je veći od 2500 ij. Radi se pomoću vaginalnog ultrazvuka. Uočava se broj plodova i njihova lokalizacija.
3. Prvi pregled u trudnoći se obavlja između 7. i 8. nedelje trudnoće. Podrazumeva ginekološki pregled, ako nije rađen pregled pre trudnoće i ultrazvučni pregled kada se sagledava: gestacijski mešak, žumančana vrećica, plod kao i srčana radnja ploda.
Kontrolni pregledi u trudnoći se sprovode radi otkrivanja novonastalih rizika ili promene stanja fiziološke trudnoće, dok u isto vreme prate rast i razvoj ploda.
Najpoznatija i najstarija metoda koja se koristi u okviru prenatalne dijagnostike je ultrazvučni pregled.
I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja od 11. do 14. nedelje trudnoće. Sam ultrazvučni pregled je od velike važnosti u rutinskom "vođenju" trudnoće i deo je šireg pregleda koji se naziva i skrining na hromozomopatije.
II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda i izvodi se najčešće od 20. do 24. nedelje trudnoće, mada se navedeni period često razlikuje po centrima i može se obaviti i pre i posle navedenog perioda.
Iako i dalje standardan pregled za analizu razvoja ploda predstavlja 2D ultrazvučni pregled u kome se odgovarajućim presecima po utvrđenom redosledu analizira morfologija ploda, napretkom tehnologije aparatima koji se koriste u našoj ustanovi, dobija se i kompjuterska animacija izgleda bebe - 3D slika kao i 4D slika u "realnom vremenu".
Definitivnu dijagnozu blizanačke trudnoće daje ultrazvučni pregled. Pored broja fetusa u materici, ultrazvuk pokazuje i način placentacije, strukturu razdvajajuće mebrane i pol fetusa. Kod pojave komplikacija u trudnoći dodatni ultrazvučni pregled pruža dodatnu sigurnost kako trudnici, tako i ginekologu koji prati trudnoću.
Podrazumeva uzimanje uzorka plodove vode pod kontrolom ultrazvuka.
Dijagnostička metoda kojom se posmatra srčani rad bebe u majčinom stomaku, kao i postojanje kontrakcija materice i uticaja kontrakcija na srčani rad deteta. Obično se radi u predporođajnom periodu.
Folikulometrija je procedura koja podrazumeva ultrazvučni pregled u cilju praćenja rasta folikula u jajniku. Radi se od 9. do 20. dana menstrualnog ciklusa (ako ciklus traje 28 dana). Na osnovu nalaza ovih ultrazvučnih pregleda može se proceniti tačno vreme ovulacije.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Ginekologija i akušerstvo

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Gordana Radovanović
Dr Srbiša Milićević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina, završava 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Srbiša Milićević

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo