Lekari ginekologije i akušerstva

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Ginekologija i akušerstvo

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Gordana Radovanović
Dr Srbiša Milićević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina, završava 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Srbiša Milićević
Dr Aleksandar Babić

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, završava 2008. godine, a 2017. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Aleksandar Babić