Psihologija

Psihologija

Psihologija je nauka koja proučava psihu, psihičke procese i psihičke osobine u njihovom nastanku, razvoju i objektivnim pojavljivanjima. Sama reč psihologija potiče od grčkih reči psyha i logos i doslovno znači "nauka o duši".

Stvari koje proučavaju psiholozi pokrivaju širok spektar, počev od shvatanja prilikom procesa učenja, opažanja, inteligencije, motivacije, emocija, percepcije, karaktera, mentalnih poremećaja i studije razlika i uticaja okoline na formiranje karaktera i ličnosti. Psihologiju mnogi ljudi smatraju društvenom naukom, ali ona predstavlja mešavinu prirodnih i društvenih nauka. Za njeno razumevanje potrebno je znati kako funkcionišu pojedini organi u ljudskom telu, prvenstveno oni koji su vezani za mozak i stvaranje i lučenje hormona.

Podrazumeva se individualni rad sa pacijentom na prevazilaženju različitih mentalnih tegoba, strahova, raspoloženja, kriznih situacija, kroz razgovor sa pacijentom.
Eksplorativni razgovor u cilju razumevanja tegoba i potreba pacijenta, radi preporuke daljeg tretmana ili dijagnostičkih postupaka.
Podrazumeva psihološko testiranje i eksplorativni intervju u cilju dijagnostike ili procene sposobnosti za obavljanje različitih vrsta poslova.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Konsultativne usluge

Psihologija

Letić Pajkić

Psiholog

Psihologija
Letić Pajkić

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo