Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Stručni tim

Upoznajte naše lekare

Stručni tim Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina zajedno ima preko 500 godina radnog iskustva

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo